Khởi công dự án The Terra - Hào Nam

Khởi công dự án The Terra - Hào Nam

Ngày 16/3/2018, Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú số 2 và Công ty Cổ phần In và Văn hóa phẩm đã khởi công khởi công dự án The Terra - Hào Nam