VNDS bị phạt do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề quản lý tài khoản khách hàng

.

Ngày 08/11/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 288/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công ty cổ phần chứng khoán VNDirect (VNDS).

VNDS bị phạt 60 triệu đồng do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Cụ thể, công ty đã bố trí một một số nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán làm chuyên viên quản lý tài khoản cho các khách hàng.

Nguồn: ndh.vn