Một số khoản hỗ trợ tại Hà Giang khi Nhà nước thu hồi đất

.
Một số khoản hỗ trợ tại Hà Giang khi Nhà nước thu hồi đất
12 Tháng Mười, 2018 mai quynh

Xem mục lục của bài viết1 MỘT SỐ KHOẢN HỖ TRỢ TẠI HÀ GIANG1.1 2. Hỗ trợ thuê nhà, thuê địa điểm kinh doanh1.1.1 3. Hỗ trợ gia đình chính sách, gia đình đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội khi phải di chuyển chỗ ở.1.1.1.1 4. Hỗ trợ hộ nghèo1.1.1.1.1 5. Thưởng bàn giao […]

Bài viết cùng chủ đề
 • Vốn điều lệ của sàn giao dịch bất động sản là bao nhiêu? (20/11/2018)
 • Dịch vụ luật sư tư vấn góp vốn bằng quyền sử dụng đất – Luật Toàn Quốc (08/11/2018)
 • Dịch vụ luật sư lập di chúc về đất đai – Luật Toàn Quốc (08/11/2018)

Xem mục lục của bài viết

 • 1 MỘT SỐ KHOẢN HỖ TRỢ TẠI HÀ GIANG
  • 1.1 2. Hỗ trợ thuê nhà, thuê địa điểm kinh doanh
   • 1.1.1 3. Hỗ trợ gia đình chính sách, gia đình đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội khi phải di chuyển chỗ ở.
    • 1.1.1.1 4. Hỗ trợ hộ nghèo
     • 1.1.1.1.1 5. Thưởng bàn giao mặt bằng trước thời hạn
MỘT SỐ KHOẢN HỖ TRỢ TẠI HÀ GIANG

Kiến thức của bạn:

Một số khoản hỗ trợ tại Hà Giang khi Nhà nước thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Nội dung kiến thức về một số khoản hỗ trợ tại Hà Giang:

     Điều 20 Quyết định 07/2015/QĐ-UBND quy định một số khoản hỗ trợ tại Hà Giang khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai thì được hỗ trợ bằng mức bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định tại Điều 3 Quy định này.

2. Hỗ trợ thuê nhà, thuê địa điểm kinh doanh

a) Hỗ trợ thuê nhà:

     Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở phải di chuyển chỗ ở mà không còn chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi; Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở (có nhà ở) nằm trong hành lang an toàn khi xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn phải di chuyển chỗ ở mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất trong hành lang an toàn, trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới được bố trí vào nhà ở tạm hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà ở.

 • Mức hỗ trợ thuê nhà ở cụ thể là:
  • Khu vực các phường thuộc thành phố Hà Giang: 1.500.000 đồng/hộ/tháng
  • Khu vực trung tâm các huyện lỵ và thị trấn: 1.000.000 đồng/hộ/tháng
  • Các khu vực còn lại: 800.000 đồng/hộ/tháng
 • Thời gian hỗ trợ được quy định như sau:
  • Trường hợp di chuyển trước khi được giao đất tái định cư (theo yêu cầu của Dự án và có sự đồng ý của hộ gia đình, cá nhân) thì thời gian hỗ trợ được tính từ khi di chuyển đến khi được giao đất tái định cư tại thực địa cộng thêm 06 tháng để ổn định nơi ở mới.
  • Trường hợp di chuyển sau khi được giao đất tái định cư tại thực địa, nhưng thời gian di chuyển chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày được giao đất tái định cư tại thực địa, hoặc hộ gia đình, cá nhân tự lo tái định cư thì thời gian hỗ trợ là 06 tháng.

b) Hỗ trợ thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh, trụ sở làm việc đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (có đăng ký kinh doanh và đang hoạt động):

     Mức hỗ trợ là 50.000 đồng/m2/tháng tính theo mét vuông (m2) xây dựng nhà làm việc hoặc xưởng sản xuất bị phá dỡ, thời gian hỗ trợ là 06 tháng.

Một số khoản hỗ trợ tại Hà Giang

Một số khoản hỗ trợ tại Hà Giang

3. Hỗ trợ gia đình chính sách, gia đình đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội khi phải di chuyển chỗ ở.
 • Hộ gia đình có người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945; anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động; bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; gia đình liệt sĩ đang hưởng trợ cấptiền tuất hàng tháng, phải phá dỡ toàn bộ nhà, công trình để di chuyển chỗ ở được hỗ trợ 3.000.000 đồng/hộ;
 • Hộ gia đình có người là thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương, bệnh binh mất sức từ 21%-80%; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chấtđộc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%; gia đình có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, phải phá dỡ toàn bộ nhà, công trình để di chuyển chỗ ở được hỗ trợ000.000 đồng/hộ;
 • Hộ gia đình có người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội khác của Nhà nước phải phá dỡ toàn bộ nhà, công trình để di chuyển chỗ ở được hỗ trợ 000.000 đồng/hộ;
 • Trong hộ gia đình có nhiều đối tượng chính sách xã hội thì được hưởng một mức hỗ trợcao nhất.
4. Hỗ trợ hộ nghèo

     Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất thuộc diện hộ nghèo do Chính phủ, Bộ Lao động thương binh và Xã hội quy định, được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận trong từng thời kỳ thì được hỗ trợ bằng tiền một lần để vươn lên thoát nghèo, mức hỗ trợ là 200.000 đồng/ một nhân khẩu/ tháng, thời gian hỗ trợ như sau:

a) Hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở thì thời gian hỗ trợ là 48 tháng (quy định này áp dụng cho cả trường hợp hộ gia đình vừa phải di chuyển chỗ ở, vừa có đất nông nghiệp bị thu hồi);

b) Hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi mà không phải di chuyển chỗ ở:

 • Diện tích thu hồi dưới 30% thì thời gian hỗ trợ 06 tháng;
 • Diện tích thu hồi từ 30% đến 50% thì thời gian hỗ trợ 12 tháng;
 • Diện tích thu hồi từ trên 50% đến 70% thì thời gian hỗ trợ 24 tháng;
 • Diện tích thu hồi từ trên 70% thì thời gian hỗ trợ 36 tháng.
5. Thưởng bàn giao mặt bằng trước thời hạn

     Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sử dụng đất bàn giao mặt bằng trước hạn 5 ngày theo thời gian bàn giao mặt bằng quy định trong Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được thưởng như sau:

a) Đối với đất có đủ điều kiện được bồi thường:

 • Đất ở, đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, mức thưởng là 2.000 đồng/m2 nhân với diện tích thực tế thu hồi;
 • Đất rừng sản xuất, mức thưởng là 1.000 đồng/m2 nhân với diện tích thực tế thu hồi.

b) Đối với nhà ở của hộ gia đình, cá nhân:

 • Trường hợp phải phá dỡ toàn bộ nhà, công trình mà phải di chuyển chỗ ở thì được thưởng như sau:
  • Nhà tạm, nhà 1 tầng lợp mái, mức thưởng là 5.000.000 đồng/hộ;
  • Nhà xây mái bằng, kiên cố, mức thưởng: 7.000.000 đồng/hộ.
 • Trường hợp phải phá dỡ một phần nhà, công trình mà phải di chuyển chỗ ở thì được thưởng như sau:
  • Nhà tạm, nhà 1 tầng lợp mái, mức thưởng là: 2.500.000 đồng/hộ;
  • Nhà xây mái bằng, kiên cố, mức thưởng là 3.500.000 đồng/hộ.

     Để được tư vấn chi tiết về một số khoản hỗ trợ tại Hà Giang khi Nhà nước thu hồi đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  [email protected] Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!

Một số khoản hỗ trợ tại Hà Giang khi Nhà nước thu hồi đất
Đánh giá bài viết
Tư vấn Email Soạn đơn, hợp đồng Tư vấn tại văn phòng
Đặt câu hỏi tại đây
-->
Bài viết cùng chuyên mục
 • Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai tại Hòa Bình năm 2019
 • Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất tại Bắc Kạn năm 2019
 • Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất tại Lai Châu năm 2019
 • Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất tại Cần Thơ năm 2018
 • Văn bản thỏa thuận về di sản thừa kế
 • Điều kiện sang tên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Quyết định 20/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tiền Giang
 • Quyết định 45/2018/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh An Giang
 • Quyết định 10/2018/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018
Các bài viết khác
 • Trường hợp không phải chứng nhận lãnh sự 2019
 • Hồ sơ đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự 2019 mới nhất
 • Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự đăng ký kết hôn 2019
 • Thủ tục chứng nhận lãnh sự 2019 mới nhất - Luật Toàn quốc
 • Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự 2019 mới nhất - Luật Toàn quốc
 • Trường hợp không được hợp pháp hóa lãnh sự 2019
 • Tải nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định khoản 3 điều 63 BLLĐ
 • Điều chỉnh lương hưu NLĐ nữ từ 2018 đến 2021 theo luật mới nhất
 • Trách nhiệm của Sở lao động thương binh xã hội trong thanh tra liên ngành
 • Tải mẫu biên bản bàn giao tiếp nhận tài sản công - Luật Toàn Quốc
Nguồn: luattoanquoc.com