Doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường có bị thu hồi đất không?

.
Doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường có bị thu hồi đất không?
10 Tháng Mười, 2018 mai quynh

Xem mục lục của bài viết1 DOANH NGHIỆP GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CÓ BỊ THU HỒI ĐẤT2 Câu hỏi về vấn đề doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường có bị thu hồi đất không:3 Câu trả lời về vấn đề doanh nghiệp gây ô nhiễm trường có bị thu hồi đất không:3.1 1. […]

Bài viết cùng chủ đề
 • Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai tại Hòa Bình năm 2019 (10/12/2018)
 • Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất tại Bắc Kạn năm 2019 (10/12/2018)
 • Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất tại Lai Châu năm 2019 (10/12/2018)

Xem mục lục của bài viết

 • 1 DOANH NGHIỆP GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CÓ BỊ THU HỒI ĐẤT
 • 2 Câu hỏi về vấn đề doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường có bị thu hồi đất không:
 • 3 Câu trả lời về vấn đề doanh nghiệp gây ô nhiễm trường có bị thu hồi đất không:
  • 3.1 1. Cơ sở pháp lý về vấn đề doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường có bị thu hồi đất không:
  • 3.2 2. Nội dung tư vấn về vấn đề doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường có bị thu hồi đất không:
   • 3.2.1 2.1 Các trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh
   • 3.2.2 2.2 Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế –  xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
   • 3.2.3 2.3 Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai
   • 3.2.4 2.4 Các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người
DOANH NGHIỆP GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CÓ BỊ THU HỒI ĐẤT Câu hỏi về vấn đề doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường có bị thu hồi đất không:

Doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường có bị thu hồi đất không?

Câu trả lời về vấn đề doanh nghiệp gây ô nhiễm trường có bị thu hồi đất không:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường có bị thu hồi đất không, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường có bị thu hồi đất không như sau:

1. Cơ sở pháp lý về vấn đề doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường có bị thu hồi đất không:
 • Luật đất đai 2013;
2. Nội dung tư vấn về vấn đề doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường có bị thu hồi đất không:

     Khoản 1 Điều 16 Luật đất đai 2013 quy định Nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

 • Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;
 • Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;
 • Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Cụ thể:

2.1 Các trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh

Được quy định tại Điều 61 Luật đất đai 2013 bao gồm:

 • Làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc;
 • Xây dựng căn cứ quân sự;
 • Xây dựng công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và công trình đặc biệt về quốc phòng, an ninh;
 • Xây dựng ga, cảng quân sự;
 • Xây dựng công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh;
 • Xây dựng kho tàng của lực lượng vũ trang nhân dân;
 • Làm trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí, bãi hủy vũ khí;
 • Xây dựng cơ sở đào tạo, trung tâm huấn luyện, bệnh viện, nhà an dưỡng của lực lượng vũ trang nhân dân;
 • Xây dựng nhà công vụ của lực lượng vũ trang nhân dân;
 • Xây dựng cơ sở giam giữ, cơ sở giáo dục do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý.
2.2 Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế –  xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

Được quy định tại Điều 62 Luật đất đai 2013, bao gồm:

 • Thực hiện các dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất;
 • Thực hiện các dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất;
 • Thực hiện các dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất;
doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường có bị thu hồi đất

doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường có bị thu hồi đất

2.3 Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

Được quy định tại Điều 64 Luật đất đai 2013, bao gồm:

 • Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;
 • Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;
 • Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;
 • Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;
 • Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;
 • Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;
 • Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành;
 • Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục;
 • Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.
2.4 Các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người

Được quy định tại Điều 65 Luật đất đai 2013, bao gồm:

 • Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; người sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất;
 • Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế;
 • Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất;
 • Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn;
 • Đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người;
 • Đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người.

     Như vậy, từ những quy định trên có thể thấy trường hợp doanh nghiệp sử dụng đất gây ô nhiễm môi trường không phải là căn cứ để nhà nước thu hồi đất doanh nghiệp đang sử dụng.

Bài viết tham khảo:

 • Các trường hợp Nhà nước thu hồi đất và căn cứ thu hồi đất theo quy định pháp luật;
 • Thủ tục thu hồi đất theo quy định luật đất đai mới nhất;

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường có bị thu hồi đất không quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: [email protected] Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường có bị thu hồi đất không?
Đánh giá bài viết
Tư vấn Email Soạn đơn, hợp đồng Tư vấn tại văn phòng
Đặt câu hỏi tại đây
-->
Bài viết cùng chuyên mục
 • Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai tại Hòa Bình năm 2019
 • Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất tại Bắc Kạn năm 2019
 • Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất tại Lai Châu năm 2019
 • Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất tại Cần Thơ năm 2018
 • Văn bản thỏa thuận về di sản thừa kế
 • Điều kiện sang tên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Quyết định 20/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tiền Giang
 • Quyết định 45/2018/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh An Giang
 • Quyết định 10/2018/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018
Các bài viết khác
 • Trường hợp không phải chứng nhận lãnh sự 2019
 • Hồ sơ đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự 2019 mới nhất
 • Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự đăng ký kết hôn 2019
 • Thủ tục chứng nhận lãnh sự 2019 mới nhất - Luật Toàn quốc
 • Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự 2019 mới nhất - Luật Toàn quốc
 • Trường hợp không được hợp pháp hóa lãnh sự 2019
 • Tải nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định khoản 3 điều 63 BLLĐ
 • Điều chỉnh lương hưu NLĐ nữ từ 2018 đến 2021 theo luật mới nhất
 • Trách nhiệm của Sở lao động thương binh xã hội trong thanh tra liên ngành
 • Tải mẫu biên bản bàn giao tiếp nhận tài sản công - Luật Toàn Quốc
Nguồn: luattoanquoc.com