Bồi thường về nhà và công trình tại Hà Giang khi Nhà nước thu hồi đất

.
Bồi thường về nhà và công trình tại Hà Giang khi Nhà nước thu hồi đất
11 Tháng Mười, 2018 mai quynh

BỒI THƯỜNG VỀ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH TẠI HÀ GIANG Kiến thức của bạn: Bồi thường về nhà và công trình tại Hà Giang khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư […]

Bài viết cùng chủ đề
 • Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Vĩnh Long (16/10/2018)
 • Đối tượng tái định cư tại An Giang khi Nhà nước thu hồi đất (15/10/2018)
 • Một số khoản hỗ trợ tại An Giang khi Nhà nước thu hồi đất (15/10/2018)
BỒI THƯỜNG VỀ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH TẠI HÀ GIANG

Kiến thức của bạn:

Bồi thường về nhà và công trình tại Hà Giang khi Nhà nước thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang;
Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường về nhà và công trình tại Hà Giang:

     Điều 9 Quyết định 07/2015/QĐ-UBND quy định mức bồi thường về nhà và công trình tại Hà Giang khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

1. Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (theo quy định tại khoản1, Điều 89 Luật Đất đai) thì được bồi thường bằng giá trị xây mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương. Mức bồi thường được tính theo đơn giá xây dựng quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Đối với nhà, công trình vật kiến trúc khác không thuộc đối tượng quy địnhtại Khoản 1 Điều này (đối với các tổ chức)thì được bồi thường như sau:

     Mức bồi thường nhà, công trình bằng tổng giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại và khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) theo giá trị hiện có của nhà, công trình đó.

a) Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định theo công thức quy định tại Khoản 2 Điều 9 của Nghị định 47/2014/NĐ-CP.

b) Khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình là 50%, nhưng mức bồi thường không quá 100% giá trị xây mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà, công trình bị thiệt hại.

     Trường hợp giá trị hiện có của nhà, công trình bằng 0 (đã hết thời gian khấu hao) hoặc trong quá trình sử dụng có sửa chữa, cải tạo, nâng cấp thì xác định giá trị hiện có theo thực tế.

c) Thời gian khấu hao áp dụng đối với nhà, công trình bị thiệt hại được quy định như sau:

 • 8 năm đối với nhà tạm, vật kiến trúc khác;
 • 20 năm đối với nhà một tầng mái lợp ngói, tôn hoặc PhiPrô Xi măng (không áp dụng cho nhà xưởng và kho thông dụng quy định tại bảng suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố)tường bao quanh xây gạch chiều cao lớn hơn 3m (không tính chiều cao tường thu hồi);
 • 30 nămđối với nhà 1 tầng mái bằng bê tông cốt thép hoặc mái bằng bê tông cốt thép trên lợp tôn, lợp ngói hoặc PhiPrô Xi măng;
 • 30 nămđối với nhà xưởng và kho thông dụng quy định tại bảng suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố;
 • 50 năm đối với nhà 2-3 tầng tường xây gạch, mái bằng bê tông cốt thép hoặc mái bằng bê tông cốt thép trên lợp tôn, lợp ngói hoặc PhiPrô Xi măng;
 • 60 năm đối với nhà 4-5 tầng trở lên;
Bồi thường về nhà và công trình tại Hà Giang

Bồi thường về nhà và công trình tại Hà Giang

 

3. Đối với nhà, công trình nhà xây một tầng mái bằng bê tông cốt thép, nhà xây từ hai tầng trở lên, nhà để sản xuất kinh doanh, nhà xây 01 tầng lợp mái, nhà tạm bị phá dỡ một phần diện tích nhà, phần bị phá dỡ tường hoặc cột chịu lực thì tính bồi thường, hỗ trợ như sau:

a) Nhà, công trình, bộ phận kết cấu công trình bị cắt xén, phá dỡ một phần mà phần còn lại không đảm bảo khả năng chịu lực thì được bồi thường toàn bộ nhà, công trình;

b) Nhà bị cắt xén phá dỡ không thuộc quy định tại Điểm a, khoản này mà diện tích còn lại chỉ còn cầu thang, nhà vệ sinh thì được bồi thường toàn bộ diện tích nhà;

c) Bồi thường bổ sung phần nhà, công trình bị ảnh hưởng do cắt xén, phá dỡ: Nhà, công trình bị cắt xén, phá dỡ một phần thì ngoài phần bồi thường diện tích phá dỡ đến chỉ giới cắt xén theo quy hoạch, còn được bồi thường bổ sung theo quy định sau:

 • Đối với nhà khung bê tông cốt thép hoặc kết cấu khung thép thì diện tích sàn xây dựng được bồi thường bổ sungtính từ chỉ giới cắt xén theo quy hoạch đến khung kết cấu chịu lực gần nhất nhân (x) với số tầng bị cắt xén;
 • Đối với kết cấu xây gạch chịu lực bị cắt xén một phần, không ảnh hưởngtới an toàn của căn nhà thì diện tích sàn xây dựng được bồi thường bổ sung bằng chiều rộng mặt tiền nhà trước khi cắt xén nhân (x) với chiều sâu bằng 1 m và nhân (x) với số tầng nhà bị cắt xén.

d) Bồi thường hoàn trả mặt tiền ngôi nhà:

     Đối với nhà, công trình bị cắt xén, phá dỡ một phần mà phần còn lại vẫn sử dụng được thì ngoài việc bồi thường theo quy định còn được bồi thường hoàn trả mặt tiền nhà, công trình theo công thức sau:

Gmt = Bmt x Gxd x Smt x T

 • Gmt: Giá trị phần mặt tiền được bồi thường hoàn trả;
 • B­mt: Chiều rộng mặt tiền được xác định như sau:
  • Bằng chiều rộng mặt tiền nhà trước khi cắt xén trong trường hợp chiều rộng mặt tiền tại vị trí cắt theo chỉ giới quy hoạch nhỏ hơn chiều rộng mặt tiền nhà trước khi cắt xén;
  • Bằng chiều rộng mặt tiền nhà tại vị trí cắt theo chỉ giới quy hoạch trong trường hợp chiều rộng mặt tiền tại vị trí cắt theo quy hoạch lớn hơn hoặc bằng chiều rộng mặt tiền nhà trước khi cắt xén.
 • Gxd: Đơn giá xây dựng tính trên một mét vuông sàn xây dựng, công trình xây dựng;
 • Smt: Chiều sâu được tính bằng 1 m;
 • T: Số lượng tầng bị cắt xén.

đ) Đối với nhà xây 01 tầng lợp mái, nhà tạm để ở và phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân, bị phá dỡ một phần tường hoặc cột chịu lực của nhà đó, phần còn lại vẫn sử dụng được thì được bồi thường giá trị phần bị phá dỡ và chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của nhà.

4. Trường hợp nhà, công trình khác liền kề bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện dự án mà những công trình này không thể sử dụng được theo thiết kế, quy hoạch ban đầu thì phần bị ảnh hưởng được bồi thường theo đơn giá bồi thường. Trường hợp phần còn lại không sử dụng được thì bồi thường toàn bộ nhà, công trình theo quy định.

5. Nhà tạm, công trình xây dựng phục vụ sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp, kể cả trên đất nông nghiệp cho thuê, đấu thầu được Ủy ban nhân dân cấp xã cho phép bằng văn bản thì được bồi thường bằng 100% đơn giá xây dựng theo quy định tại Phụ lục số 01 ban hành theo Quyết định này.

6. Đối với nhà, công trình xây dựng chưa có trong đơn giá bồi thường thì Hội đồng bồi thường thực hiện theo Khoản 3, Điều 8 Quy định này và tổng hợp dự toán bồi thường, hỗ trợ theo các quy định tại Quyết định này.

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề bồi thường về nhà và công trình tại Hà Giang khi Nhà nước thu hồi đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  [email protected] Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!

Tư vấn Email Soạn đơn, hợp đồng Tư vấn tại văn phòng
Đặt câu hỏi tại đây
-->
Bài viết cùng chuyên mục
 • Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Vĩnh Long
 • Tải mẫu đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án
 • Quyết định 853/2009/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng kí giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm
 • Đối tượng tái định cư tại An Giang khi Nhà nước thu hồi đất
 • Một số khoản hỗ trợ tại An Giang khi Nhà nước thu hồi đất
 • Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và hỗ trợ do ngừng sản xuất kinh doanh tại An Giang khi Nhà nước thu hồi đất
 • Tải mẫu hợp đồng mua bán nhà công trình xây dựng có sẵn
 • Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại An Giang khi Nhà nước thu hồi đất
 • Bồi thường đất nằm trong hành lang tại An Giang do bị hạn chế khả năng sử dụng đất
Các bài viết khác
 • Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
 • Tải Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 • Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Chính phủ theo pháp luật hiện hành
 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hạn chế cấp tín dụng với đối tượng nào
 • Tải Nghị định 150/2016/NĐ-CP quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ
 • Tư vấn về căn cứ cho ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình hiện hành
 • Tải Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 mới nhất hiện nay
 • Tải Quyết định chuyển vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn sang giải quyết theo thủ tục thông thường (tại Tòa án cấp phúc thẩm) (mẫu số 81-DS)
 • Thẩm quyền của Thanh tra chuyên ngành trong xử phạt VPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được quy định như thế nào?
Nguồn: luattoanquoc.com