Hà Nội ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất

.
Hà Nội ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn